BUND Landesverband Bremen e.V.: 53.076328, 8.822937